all news

October 22, 2021

Итоги конкурса “ENERGY NATION”

Мы подвели итоги конкурса “ENERGY NATION” и вручили сертификат победителю на 1 000 000 тг.

Весь октябрь на платформе tiktok проходил конкурс от GASENERGY. По условиям конкурса нужно было снять креативное видео на фоне специальной пресс-стены. Фотозоны были установлены на наших АЗС в каждом городе (кроме Тараза).

В конкурсе победил Ищенко Кирилл из города Шымкент.

Мы лично встретились с победителем, чтобы поздравить с выигрышем, вручить главный приз – 1 000 000 тг, и немного пообщаться.

– скажите, Вы были уверенны в своей победе?
– да, на 100%, у нас была стратегия, и мы ее придерживались.
– откуда взяли идею для видео?
– в детстве мы много играли в GTA, оттуда и идея.
– на что потратите выигрыш?
– на обучение. Мы с братом осваиваем нишу графического дизайна. Хотим купить курсы, оборудование, чтобы дальше развиваться в этой сфере.

Поздравляем победителя!

__

ENERGY NATION ” байқауының қорытындысы

Біз “ENERGY NATION” байқауын қорытындылап, жеңімпазға 1 000 000 теңгеге сертификат табыстадық.

Қазан айында Tik tok платформасында GASENERGY компаниясының байқауы өтті. Байқаудың шарты бойынша арнайы пресс-қабырға алдында креативті бейне түсіру қажет болатын. Фотозоналар біздің АЖҚС-тарда әр қалада орнатылды (Тараздан басқа).

Байқауда Шымкент қаласынан Ищенко Кирилл жеңіске жетті.

Біз жеңімпазбен жеке кездесіп, жеңіспен құттықтау, бас жүлде – 1 000 000 тг тапсыру және аздап әңгімелесу үшін кездестік.

– айтыңызшы, сіз өз жеңісіңізге сенімді болдыңыз ба?
– иә, 100% – да біздің Стратегиямыз болды және біз оны ұстандық.
– бейне идеясын қайдан алдық?
– бала кезімізде біз GTA-да көп ойнадық, сол жерден алынған идея.
– ұтысты не үшін жұмсайсыз?
– оқуға. Ағам екеуміз графикалық дизайнды игерудеміз. Осы салада одан әрі даму үшін курстар, жабдықтар сатып алғымыз келеді.

Жеңімпазды құттықтаймыз!

__

Results of the “ENERGY NATION” competition

We summed up the results of the “ENERGY NATION” competition and presented a certificate to the winner for 1,000,000 KZT.
Throughout October, a competition from GASENERGY was held on the tiktok platform. According to the terms of the competition, it was necessary to shoot a creative video against the background of a special press wall. Photo zones were installed at our gas stations in every city (except Taraz).
Kirill Ishchenko won the competition, he is from the city of Shymkent.

We personally met with the winner to congratulate on the win, present the main prize – 1,000,000 KZT, and have a little chat.

– Tell me, were you sure of your victory?
– Yes, 100%, we had a strategy and we stuck to it.
– Where did you get the idea for the video?
– In childhood we played a lot in GTA, hence the idea.
– How will you spend your winnings?
– For education. My brother and I are exploring the graphic design niche. We want to buy courses, equipment in order to further develop in this area.

Congratulations to the winner!