все новости

25 августа, 2021

Почувствуй силу заботы вместе с GASENERGY

Более 14 млн тенге было собрано на приобретение современного оборудования для лечения казахстанских деток. И это только за полгода. Все эти средства собраны с помощью благотворительной акции от фонда AYALA.

«Вдохнем жизнь» — так называется проект, благодаря которому многие казахстанские дети получают дорогостоящее лечение и просто имеют возможность жить. Наша компания не осталась равнодушной и решила присоединиться к данному проекту.

Теперь в выходные дни по всей сети GASENERGY с каждого оплаченного вами литра топлива — один тенге будет перечислен в поддержку «Вдохнем жизнь».

Проявим силу заботы вместе. Присоединяйтесь!

_____

Қазақстан балаларын емдеуге заманауи құрылғыларды сатып алуға 14 млн теңдеден аса жиналған болатын. Және бұл тек жарты жылда. Бұл қаражаттар AYALA фондының қайырымдылық акциясы көмегімен жиналған болатын.

“Өмір сыйлайық” — дәл солай аталатын жобаның аясында, көптеген қазақстандық балалар қымбат ем қабылдап, өмір сүруге деген мүмкіндігі бар.
Біздің компания да алаңдаушылық танытып бұл жобаға қосылуға шешім қабылдады.

Енді демалыс күндері GASENERGY-дің барлық желісінде әрбір сіздің төленген литр жанармайдан — бір теңге “Өмір сыйлайық” жобасын қолдауға аударылатын болады.

_____

Feel the power of caring together with GASENERGY.

More than 14 million KZT was raised for the purchase of modern equipment for the treatment of Kazakhstani children. This was done during six months. All these funds were collected through the charity event organized by the AYALA Foundation.

“Let’s Breathe Life” is the name of the project, thanks to which many Kazakhstani children receive expensive treatment and simply have the opportunity to live. Our company did not remain indifferent and decided to join this project.

Now on weekends throughout the GASENERGY network, from each liter of fuel you paid for, one KZT will be transferred to support “Let’s Breathe Life” Project.

Let’s show the power of caring together. Join us!