все новости

17 мая, 2021

День клиента в сети GASENERGY.

Весь день наши коллеги трудились в «поле», примерив на себя роль кассиров, менеджеров и операторов АЗК. Такой формат помог не только полностью погрузиться в новую профессию, но и освоить все нюансы и специфику работы автозаправочных комплексов.

По словам руководства компании, это хорошая практика не только для всех офисных сотрудников, но и приятная возможность обслужить клиентов лично. Поскольку зачастую, сидя на местах, не во все проблемы и вопросы посетителей, можно вникнуть и отработать оперативно. А работа «в поле» помогла увидеть целостно и со всех сторон наши сильные и слабые стороны. К тому же, это еще и огромное удовольствие видеть улыбки наших клиентов от такого необычного дня клиентов.

_____

GASENERGY жүйесіндегі клиент күні.

Біздің компанияның кеңсе қызметкерлері өз мамандықтарын бір күнге ауыстырып, жанармай құю бекеттерінің қызметкерлері болды.

Күні бойы әріптестеріміз кассирлердің, менеджерлердің және АЖҚК операторларының рөлін сомдап, «алаңда» еңбек етті. Мұндай формат жаңа мамандыққа толығымен бейімделуге ғана емес, сонымен қатар жанармай құю кешендерінің барлық нюанстары мен ерекшеліктерін игеруге көмектесті.

Компания басшылығының айтуынша, бұл – барлық кеңсе қызметкерлері үшін жақсы тәжірибе ғана емес, сонымен қатар клиенттерге жеке қызмет көрсетудің жағымды мүмкіндігі. Себебі, көбіне бір орында отырып, келушілердің барлық мәселелері мен сауалдарының байыбына бару және жедел әрекет ету мүмкін емес. Ал, «алаңда» жұмыс істеу біздің күшті және әлсіз жақтарымызды тұтастай және барлық жағынан көруге көмектесті. Оның үстіне мұндай ерекше клиенттер күнінен кейін клиенттеріміздің күлкісін көру де керемет ләззат сыйлайды.

_____

Сlient Day at the GASENERGY.

The office employees of our company changed their professions for one day and became petrol station employees.

All day our colleagues worked in the «field», playing the roles of cashiers, managers and petrol station operators.  This format helped not only to fully immerse themselves into a new profession, but also to learn all the nuances and specifics of filling station operations.

According to the company’s management, it is not only good practice for all the office staff, but also a nice opportunity to serve customers in person. Because often, while sitting in the office, not all the problems and questions of the visitors can be entered into and dealt with promptly. And working «in the field» helped us see our strengths and